Intelligence Business Solutions
ul. Barska 15/8, 37-700 Przemyśl

Oferta

Intelligence Business Solutions

Księgowość


Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Sporządzamy i przekazujemu do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych - CIT, PIT, VAT.

Oferta usług księgowych:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych - CIT, PIT, VAT.

Sporządzanie sprawozdań finansowych
(bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych).

Sporządzanie informacji podsumowujących z transakcji obrotu wewnątrzunijnego.

Sporządzanie sprawozdań statystycznych.

Bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Sporządzanie i wysyłka Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK).

Intelligence Business Solutions

Obsługa kadrowo - płacowa


Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych. Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS.

Oferta usług rozliczenia podatków:

Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych.

Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS.

Przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

Prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych.

Kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie i wymagane prawem szkolenia BHP.

Sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne).

Doradzanie w sprawach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych.

Reprezentowanie Klientów przed ZUS i Urzędami Skarbowymi.

Intelligence Business Solutions

Pozostałe usługi


Nasza kancelaria zajmuje się ponadto świadczeniem szeregu usług księgowowych oraz doradztwa finansowego. Pełny zakres usług znajdziesz poniżej.

Oferta usług kadrowych:

Sporządzanie polityki rachunkowości.

Doradztwo w sprawach nie objętych umową.

Usługi BHP.

Występowanie do Urzędów i Izb skarbowych o wydanie Interpretacji indywidualnych.

Pisma Procesowe, zażalenia, odwołania i zarzuty windykacyjne
(współpraca z kancelarią prawną).

Rozliczenia międzynarodowe.

Analizy bankowe i bilanse do celów kredytowych.

KRS - zakładanie spółek, likwidacja spółek, zmiany we wpisach KRS, reprezentowanie przed sądami.


Ceny za usługi dodatkowe - poza pakietami - negocjowane są indywidualnie.

Intelligence Business Solutions


Rzetelność, sprawność oraz tajemnica

informacji to najważniejsze wyznaczniki

naszej kancelarii

Podpisując umowę współpracy zyskujesz pewność,że Twoja firma spełni wszystkie obowiązki wobec urzędów, a Ty zyskujesz spokój i komfort ponieważ pracownicy kancelarii przypomną Tobie o wszystkich ważnych terminach i obowiązkach.