Intelligence Business Solutions
ul. Barska 15/8, 37-700 Przemyśl

Cennik

Intelligence Business Solutions

Cennik obowiązuje od 01.01.2023
Pobierz w formacie PDF

Cennik


Ceny netto

Księgowość

Rozliczenie abonamentowe Prowadzenie książki przychodów i rozchodów księgowanie dowodów księgowych, wyliczenie podatku od 250 PLN
Ryszałt od przychodów ewidencjonowanych księgowanie dowodów księgowych, wyliczenie podatku od 200 PLN
Pełna księgowość Księgowanie dowodów księgowych - księgowanie wyciągów bankowych- wyliczenie podatku- rozrachunki od 700 PLN
Pełna księgowość stowarzyszeń od 500 PLN / za rok
Cennik kadry i płace rozliczenie ryczałt
Obsługa pracowników W cenie obsługi pracownika
  • przygotowywanie umów, dokumentacji kadrowej, świadectwa pracy
  • przygotowywanie list płac i rachunków
  • informacja o wysokości ZUS i podatków
  • rozliczenie pracownika za dany rok ( PIT 11)
  • rozliczenie roczne firmy w sektorze kar i płac
Przy KPiR 20 PLN
Przy ryczałcie 20 PLN
Przy pełnej księgowości 30 PLN

Doradztwo biznesowe rozliczenie godzinowe

1 godzina spotkania z klientem kancelarii w miesiącu W cenie abonamentu (KPiR, Ryczałd)
2 godziny spotkania z klientem kancelarii w miesiącu W cenie abonamentu (Pełna księgowość)
Doradztwo 1 godzina dla klientów nie posiadających abonamentu 200 PLN
Pomoc przy założeniu działalności gospodarczej-doradztwo 100 PLN
Dodatkowe konsultacje dla klientów posiadających abonament w tematach niedotyczących obsługi księgowo-kadrowej 100 PLN - 30 minut

Pozostałe

Wniosek - założenie dzielności gospodarczej   1000 PLN
Wniosek
doposażenie stanowiska pracy
klienci posiadający abonament 100 PLN, wnioski comiesięczne 50 PLN
klienci nie posiadający abonamentu 300 PLN
PIT 36 , PIT 37, PIT 28, PIT 38,PIT 39 100 PLN / rok
Przechowywanie dokumentów-archiwum dokumentów za okres powyżej 1 roku wstecz   300 PLN / rok

Pozostałe dla cudzoziemców

Wyrobienie dokumentu A1 400 PLN
Wyrobienie zezwolenia typu A , B 1000 PLN
Doradztwo 1 godzina dla klientów nie posiadających abonamentu 200 PLN
Karta pobytu 2500 PLN

Obsługa prawna
Cennik działań Kancelarii (na platformie s24 i za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych /PRS/)

Przeniesienie udziałów (zwykle poprzedzone koniecznością uzyskania tzw. zgoda korporacyjnej w formie uchwały zarządu/zgromadzenie wspólników) + przygotowanie i złożenie w sądzie (KRS) wymaganych właściwymi przepisami oświadczeń i deklaracji 1500 - 1800 PLN
Przeniesienie udziałów (zwykle poprzedzone koniecznością uzyskania tzw. zgoda korporacyjnej w formie uchwały zarządu/zgromadzenie wspólników) oraz przeprowadzenie dodatkowo:
  • zmiany umowy spółki (w szczególności zmiany siedziby spółki i/lub przedmiotu działalności spółki (wg PKD)), zmiany w zarządzie/Radzie Nadzorczej (odwołanie/powołanie członków organu),
  • przygotowanie i złożenie w sądzie (KRS) związanych z ww. zmianami osobowymi wymaganych właściwymi przepisami oświadczeń i deklaracji
2000 - 2500 PLN
Zarejestrowanie zmiany umowy spółki dokonanej w formie aktu notarialnego (wyłącznie PRS) od 1500 PLN
kwota nie obejmuje kosztów notarialnych
Zawieszenie/odwieszenie działalności spółki (wyłącznie PRS) 1300 PLN
Przeprowadzenie przekształcenia/podziału/połączenie spółek (wyłącznie PRS) od 6000 PLN
Przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego spółki (wyłącznie PRS) od 7500 PLN
UWAGA!
Powyżej wskazane kwoty nie obejmują kosztów sądowych oraz ewentualnych kosztów notarialnych.
SZKOLENIA BHP ceny indywidualne firmy zewnętrznej
LICENCJE TRANSPORTNOWE ceny indywidualne firmy zewnętrznej
UBEZPIECZENIA ceny indywidualne firmy zewnętrznej

MOTTO KTÓRYM KANCELARIA KIERUJE SIĘ NA BAZIE SWOICH DOŚWIADCZEŃ

Cofnąć można wszystko tylko nie czas, dlatego szanujmy swój czas. Chcesz za darmo – zrób to sam!

Intelligence Business Solutions


Rzetelność, sprawność oraz tajemnica

informacji to najważniejsze wyznaczniki

naszej kancelarii

Podpisując umowę współpracy zyskujesz pewność,że Twoja firma spełni wszystkie obowiązki wobec urzędów, a Ty zyskujesz spokój i komfort ponieważ pracownicy kancelarii przypomną Tobie o wszystkich ważnych terminach i obowiązkach.