Intelligence Business Solutions
ul. Barska 15/8, 37-700 Przemyśl

Blog

img
SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET A KASA FISKALNA
13/01/2019r. 13:24
WITAM DRODZY CZYTELNICY!!!

W związku z pytaniem potencjalnego klienta na Naszej stronie firmowej odnośnie sprzedaży przez internet urodził mi się temat, na wpis:). W ostatnich latach tj 2015 -2018 przepisy dotyczące kas fiskalnych uległy znacznym zmianom. Zmianie uległ limit sprzedaży zmuszajacy do zakupu kasy ( 20 tyś złotych) jak również sprzedaż niektórych towarów zmusił podatników do zakupu kasy (tj. perfum, sprzętu fotograficznego, radiowego, telewizyjnego lub telekomunikacyjnego, części i akcesoriów do pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli, gdzie indziej niesklasyfikowanych, sprzedaży zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych).

Wprowadzone zmiany w ostatnich latach przez Ministerstwo Finansów nie zniosło zwolnienia z kas fiskalnych dla wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż przez internet. Oczywiście, by korzystać ze zwolnienia przy sprzedaży przez internet konieczne jest spełnienie warunków, o których mowa w rozporządzeniu. Zgodnie z którym, zwolnieniu z kasy fiskalnej w do końca 2018 roku podlega:

“dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).”

UWAGA!!!

  1. Jeżeli nie przestrzegasz tych warunków i np. zapłata za transakcję dokonana z konta osoby, która nie jest faktycznym odbiorcą, pozbawia prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet.
  2. Jeśli sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego lub portalu aukcyjnego, kupujący zaś dokonuje odbioru towaru w siedzibie sklepu, transakcja ta również nie podlega zwolnieniu.
  3. Korzystając ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet, podatnik nie może przyjąć zapłaty za transakcję internetowe w postaci gotówki.

Sprzedaż przez internet a wydawanie paragonów

Paragon fiskalny powinien być przekazany nabywcy w momencie otrzymania zapłaty za towar lub usługę. I tak też jest w przypadku transakcji rozliczanej za pomocą przedpłaty lub gotówkowo - wówczas paragon jest wysłany (przekazywany) wraz z towarem. Problem powstaje, gdy przesyłka jest płatna przy odbiorze. Przepisy prawa nie precyzują dokładnie tej kwestii. Co do zasady ewidencja transakcji na kasie fiskalnej powinna nastąpić z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

CZYLI

  • w dniu dokonania dostawy o ile nastąpiła wcześniej niż zapłata;
  • w dniu otrzymania zaliczki z tytułu płatności

W związku z tym każdorazowo należałoby określić, kiedy miała miejsce dostawa towarów, czyli w którym momencie powstał obowiązek podatkowy. Istotny jest jednak moment dostarczenia towaru do klienta, a nie przekazania go kurierowi. Stąd też w praktyce przyjęło się wystawiać paragony w momencie wysyłki towaru oraz dołączenie ich do przesyłki.

Pamiętać trzeba także o tym, że jeżeli poszerzać obecną działalność o sprzedaż internetową, i jeśli posiadasz już kasę fiskalną, należy udać się do serwisanta kasy, aby wprowadzić zmiany konieczne ( np. dodać sprzedawane towary na kasę, jeśli do tej pory nie sprzedawałeś tych towarów).

MAM NADZIEJĘ , ROZWIAŁAM WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI ;)

A.S.K.
WRÓĆ DO BLOGA

Intelligence Business Solutions


Rzetelność, sprawność oraz tajemnica

informacji to najważniejsze wyznaczniki

naszej kancelarii

Podpisując umowę współpracy zyskujesz pewność,że Twoja firma spełni wszystkie obowiązki wobec urzędów, a Ty zyskujesz spokój i komfort ponieważ pracownicy kancelarii przypomną Tobie o wszystkich ważnych terminach i obowiązkach.